Daska

daska

Dimenzije:

25 mm (colara)
30 mm
50 mm (fosna)

Dužina

1-2,5 m kratka i 3-4 m duga.