Tel: +381 31 864 281
Email: malisevac@yahoo.com

Proizvodnja i prodaja peleta

Pelet se proizvodi od usitnjenih komadića drveta, tj.piljevine ili struge. Pod visokim pritiskom piljevina se sjedinjuje, a da se pri tom ne dodaje lepak ili neko drugo hemijsko sredstvo.

Sadrži do 10% vlage, a 2 kg peleta zamenjuje 1m3 zemnog gasa ili 2m3 ogrevnog drveta. Pelet spada u obnovljive izvore energije, 100% je prirodan i CO2 neutralan.

Cena je najniža u odnosu na druge energente koji se automatski doziraju i sagorevaju. Kvalitetan pelet, kao sto je nas ima visoko iskoriscenje kod sagorevanja i omogucuje nesmetan rad Vasem kaminu ili peci.

Naš pelet se pravi od čiste piljevine, bez primesa lepka ili nekog drugog hemijskog sredstva. A takodje i bez primesa kore drveta ili trulog drveta, isključivo ga pravimo od zdravog drveta.

Kada jednom probate naš pelet, nećete ga menjati.